BY INSTITUT ZA PECURKE
Holesterol
PECURKE
CORDYCEPS SINENSIS
SHIITAKE
TARTUF
GANODERMA
MAITAKE
PREHRAMBENA FARMACIJA
PREPARATI
Holesterol je vrsta masnoe koju organizam proizvodi u jetri. On je prirodan sastojak krvi,ali samo u odreenoj koliini. Povišena koliina ove supstance u krvi opasna je po zdravlje i jedan je od faktora rizika za bolesti srca i krvnih sudova, infarkt i moždani udar.
Kako istovremeno mogu da postoje loš i dobar holesterol?
To je jedna te ista supstanca, ali u našem organizmu postoji u razli
itim oblicima, koji mogu da budu štetni i korisni. Holesterol tee kroz krv vezan za masti, belanevine i druge materije, a ti kompleksi se nazivaju lipoproteini. Poseban znaaj imaju dve vrste lipoproteina: lipoproteini male gustine (LDL) i lipoproteini velike gustine (HDL).
Lipoproteini male gustine (LDL) imaju ulogu preno
šenja holesterola do elija. Ako doe do njegovog taloženja na zidovima krvnih sudova, javlja se ateroskleroza. Zato se ovaj holesterol esto naziva loš holesterol.
Lipoproteini velike gustine (HDL) uklanjaju vi
šak holesterola iz krvi i tako spreavaju njegovo nagomilavanje na zidovima krvnih sudova, pa se naziva i dobar holesterol.
Ko su najugroženiji?
Pre svega osobe koje su optere
ene naslednim faktorom, to jest, oni ljudi koji imaju u porodici nekoga ko je doživeo infarkt ili moždani udar. Kod njih se kontrola preporuuje ve posle 20. godine.
Žene su generalno gledano manje ugrožene od muškaraca zahvaljujui ženskom polnom hormonu estrogenu, ali samo do menopauze. Posle toga su podjednako ugrožene kao i muškarci.
Mu
škarcima preti vea opasnost od povišenog holesterola zbog toga što muški polni hormon testosteron snižava nivo dobrog (HDL) holesterola koji uklanja masne naslage sa zidova krvnih sudova i tako spreava njihovo zakreenje.
Da li debljina uti
e na holesterol u krvi?
Nau
nici su otkrili da ljudi sa veoma povišenom koliinom holesterola u krvi zbog genetskih, naslednih predispozicija naješๆe imaju normalnu telesnu težinu, a ponekad su ak i mršavi. Meutim, ljudi s poveanom težinom, naroito ako su im masne naslage nagomilane na stomaku, imaju povišen holesterol. Zbog toga ova vrsta debljine - obim struka vei od 80 centimetara kod žena i 94 centimetara kod muškarca - služi kao dobar pokazatelj potencijalne opasnosti od bolesti srca i moždanog udara.
Koliki je za
aj ishrane?
Nau
nici smatraju da se kod približno polovine bolesnika s visokim holesterolom u krvi uzrok krije u nepravilnoj ishrani, a kod ostalih u naslednom faktoru. Najbolji nain za održavanje normalne koliine holesterola jeste uravnotežena, zdrava ishrana. Izvesne namirnice sadrže poveanu koliinu zasienih masti, a to su jaja, iznutrice, crvena mesa, sve masnoe životinjskog porekla, recimo, puter, pavlaka, majonez, tvrdi sirevi... Prednost treba dati vou i povru, ribi, belom pileem i ureem mesu.
Preporuka: Eliksir krvnih sudova
Izuzetni rezultati postižu se proizvodom na bazi pe
uraka ELIKSIR KRVNIH SUDOVA jer smanjuje nivo masnoa u krvi, poboljšava krvotok, elastinost krvnih sudova i snabdevanje elija kiseonikom. Spreava stvaranje tromba, a posebno se preporuuje osobama koje boluju od kardiovaskularnih bolesti, bolesti jetre i plua.

Razliite vrste gljiva koje posredstvom germanijuma, lentinana, tirozinazom itd. poboljšavaju krvotok, šire krvne sudove, održavaju im elastinost i doprinose boljem snabdevanju mozga i sranog mišia krvlju dok adenozin, nukleozidi i ostali derivati nukleinskih kiselina stvaraju antitrombotski efekat.
Poznat je eksperiment iz 1974. godine dvojice japanskih istra
živaa Suzukija i Oshime koji su prvo na grupi žena mlae starosnog doba ispitivali dejstvo shiitake na smanjenje nivoa holesterola. Na jednoj grupi koja je u svojoj ishrani imala prethodno sušene šitake došlo je do smanjenja nivoa holesterola za proseno 7% dok je na grupi koja je jela sirove šitake došlo do smanjenja holesterola za ak 12% u roku od svega 7 dana. Isti eksperiment na grupi ljudi starijih od 60 godina doveo je do smanjenja nivoa holesterola za proseno 9% u roku od 7 dana.
Visok krvni pritisak se tako
e može sniziti posebno korišๆenjem Ganoderme lucidom i shiitake. Jedna pilot studija u Kini krajem 80-tih pokazala je da su se visoki pritisak i visoki holesterol kod sranih bolesnika znaajno popravili u 20-48 % sluajeva, a nivo holesterola nakon nekoliko meseci korišๆenja ekstrakta gljiva smanjena u 68 % sluajeva. Ispitivanja u 7 kineskih bolnica pokazala su opšte poboljšanje kod sranih bolesti u ak 81,8 % sluajeva.
Pored toga u Ganodermi lucidum su izolovana jedinjenja koja ja
aju srce (kardiotonici), ublažavaju aritmiju, smanjuju broj otkucaja srca, smanjuju otpor u perifernim i koronarnim arterijama, poboljšavaju snabdevanje mozga krvlju, poveavaju snabdevanje srca kiseonikom bez menjanja pritiska, deluju sedativno i antikonvulzivno, ublažavaju kod sranih bolesnika simptome kao što su treperenje srca, gubitak daha, bolovi u predelu srca i edemi.
Pored toga u Ganodermi lucidum su izolovana jedinjenja koja ja
aju srce (kardiotonici), ublažavaju aritmiju, smanjuju broj otkucaja srca, smanjuju otpor u perifernim i koronarnim arterijama, poboljšavaju snabdevanje mozga krvlju, poveๆๆavaju snabdevanje srca kiseonikom bez menjanja pritiska, deluju sedativno i antikonvulzivno, ublažavaju kod sranih bolesnika simptome kao što su treperenje srca, gubitak daha, bolovi u predelu srca i edemi.


ZLATNA KRUNA INTERNACIONALNOG FESTIVALA HRANE U BECU